arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Satellite Symposium

DONDERDAG 12 november 2020 – 16:00 – 17:30 uur

   

Nieuwe ontwikkelingen bij colorectaal carcinoom: directe implicaties voor de praktijk van nu

16.00 Welkom en korte inleiding door de voorzitter
Prof. dr. M. Koopman, UMCU
16.05 Het testen van biomarkers bij CRC van “nee mits” naar “ja tenzij”!
Prof. dr. I. Nagtegaal, patholoog Radboud UMC
16.25 Klinische implicaties biomarkers bij CRC
Dr. J. Roodhart, internist-oncoloog UMCU
16.45 Liquid biomarkers, wat kunnen we er nu al mee?
Dr. R. Fijneman, hoofdonderzoeker afdeling Pathologie NKI
17.05 Samenvatting en conclusies
Prof. dr. M. Koopman, UMCU
17.10 Beantwoorden vragen en paneldiscussie
17.30 Einde symposium

VRIJDAG 13 november 2020 – 13:15-13:45 uur