arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

Het programma van de 27e NVMO Oncologiedagen 2021 begint vorm te krijgen! Houd de website in de gaten voor de laatste updates. Onderstaand is het huidige programma weergegeven.

woensdag 17 nov

jNVMO Onderwijsmiddag

donderdag 18 nov

11:55

Opening

Gastrointestinaal / Colorectaal

12:00

De plaats van neoadjuvante immunotherapie bij colorectale tumoren

Myriam Chalabi (NKI-AvL)

12:20

MDO: Gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Derk Jan de Groot (UMC Groningen), Eric Manusama (ZNB), Arthur Braat (UMC Utrecht) & nog te bevestigen sprekers

13:20

Lunchpauze

WGS -test: de toekomst van de precisie diagnostiek?

14:00

Visie van een patholoog

Nog te bevestigen

14:15

Visie van een medisch oncoloog

Haiko Bloemendal (Radboud UMC)

14:30

Visie van een verzekeraar

Nog te bevestigen

Keynote lecture

15:00

Ontwikkeling van resistentie bij targ therapie

René Bernards (NKI-AvL)

15:30

Koffie- & theepauze

Follow-up: Waarheen, waarvoor?

16:00

Interactieve sessie

Paul Habets (Huisartsenpraktijk het Zorgkwartier) en nog te bevestigen sprekers

17:00

Einde

vrijdag 19 nov

08:00

Ledenvergadering NVMO

Urogenitaal

10:00

PARP-remmers bij ovariumcarcinoom; een update

Nog te bevestigen

10:20

PARP en Lutetium

Nog te bevestigen

10:40

Behandeling van blaascarcinoom (incl. derdelijnsbehandeling)

Nog te bevestigen

11:00

Koffie- & theepauze

Palliatief & supportive care

11:30

Smaakverandering bij systemische behandelingen

Jacco de Haan (UMC Groningen)

11:50

Improving the oncologic management of the palliative care needs of our patients

Nathan Cherny (Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem, Israel)

12:20

Lunchpauze

Nieuwe ontwikkelingen

13:00

Pieter De Mulder Award

Nog te bevestigen

13:15

Oncologieproefschrift van het jaar uitreiking

Nog te bevestigen

Mammacarcinoom

13:45

Vlog

Nog te bevestigen

13:55

Wat is de plaats van neoadjuvante hormonale therapie?

Nog te bevestigen

14:15

Nieuwe ontwikkelingen HER2

Nog te bevestigen

14:35

Een patiënt met gemetastaseerd mammacarcinoom; wat kies je wanneer? Hoe ver gaan we?

Nog te bevestigen

14:55

Sluiting door voorzitter NVMO

Machteld Wymenga, voorzitter NVMO