Pieter De Mulder Award 2017

Randvoorwaarden award

Aanmelding inmiddels gesloten voor Pieter De Mulder Award 2017 

Voor alle promovendi in de medische oncologie ! 

Op 16 en 17 november aanstaande worden weer de jaarlijkse Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen gehouden. Tijdens dit congres wordt traditioneel de Pieter De Mulder Award uitgereikt.  Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te laten doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro. Aanmelden kan via de het secretariaat van de NVMO (zie aanvraagformulier). Bij de aanmelding dient de kandidaat een abstract met het doel van het werkbezoek en de achtergrond en inbedding in zijn/haar onderzoek in te sturen. Deze abstracts kunnen geselecteerd worden voor posterpresentatie bij de Oncologiedagen. Kandidaten dienen zich voor 3 oktober 2017 aan te melden. Het is noodzakelijk dat de aanmelding door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn eveneens online te raadplegen.