arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Pieter De Mulder Award

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2023 is van start gegaan. De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker. 
De jaarlijks uitgereikte Pieter De Mulder Award, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007). Doelstelling van de award is om een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal 3 maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.De prijsuitreiking en toekenning vindt plaats tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen (8-10 november 2023). Na de prijsuitreiking houdt de winnaar een voordracht van circa 10 minuten over het bekroonde onderwerp. Het onderzoek van de winnaar zal tevens naar voren worden gebracht via social media waarbij tevens een foto van de winnaar geplaatst zal worden.
De jury voor de award wordt gevormd door juryvoorzitter prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL). De award wordt mogelijk gemaakt door Pfizer.Kandidaten dienen uiterlijk 1 oktober 2023 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com . Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn hieronder te raadplegen.
Prof.-P.H.M.-de-Mulder-sml