arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Pieter De Mulder Award

Pieter De Mulder Award 2020

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2020 is van start gegaan. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden voorgedragen. Volgens traditie wordt de award uitgereikt tijdens de NVMO Oncologiedagen. Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden voorgedragen via onderstaand e-mailadres. Bij aanmelding van een kandidaat dient tevens een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Ook ontvangen we graag een CV. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn eveneens hier te raadplegen.
Dien uw abstract in via nvmo@congresscare.com.

 

Prof.-P.H.M.-de-Mulder-sml